Gammelrådmannen tillegger meg, som en av et lovlig valgt kommunestyre, stor makt.

Jeg trodde jeg var tildelt en av 25 stemmer, på lik linje med alle de andre politikerkollegaene mine. Selv om jeg skriver navnet mitt med dobbel a som gammelkongen vår gjorde, har ikke det gitt meg hverken vetorett eller dobbeltstemme, så vidt jeg vet.

Sigmund, du beveger deg nå på grensen av hva som bør tåles i et åpent og ryddig demokratisk ordskifte. Du tillegger Venstre og meg i særdeleshet egenskaper vi ikke kan la stå uimotsagt. Vi har ført tydelig og kunnskapsbasert politikk med en dyktig varaordfører og to helt ordinære, men tydelige kommunestyrerepresentanter.

Velgerne har nå gitt oss stor tillit - og med det ansvar. Det vet vi forplikter. Den uansvarligheten du tillegger oss - velger vi faktisk å ikke kjenne oss igjen i.

Vi har stor tro på at hver folkevalgt skal høres i et kommunestyre - da må de føle seg trygge. Det du bidrar til med den språklige råskapen, og de udokumenterte påstandene dine, er å spre utrygghet, og skremme folk fra å bidra i et demokratisk fellesskap. Det er vi i Venstre svært lite begeistret for.

Jeg veier 102 kg, og har vært ute i mye bustete vær, og tåler det. Jeg har i tillegg en stor og god flokk rundt meg. Neste gang går du kanskje løs på en sårbar politisk stemme samfunnet virkelig trenger, da er adferden din direkte skadelig for lokaldemokratiet vårt. Dette til ettertanke.

Til slutt må jeg være ærlig på en ting. Det å fylle rollen som «Stortrollet» sittende under limtrebrua over Gravbekken, i all slags vær og vannføringer, har jeg i min alder verken motivasjon eller helse til. Og med det jeg kjenner til de fjellfarende sambygdingen våre - samene - har de mer enn nok å gjøre med å gjete reinsdyrhopen sin - når de passerer under Blåhøa.

Med mindre andre tar rollen som «Stortrollet» blir nok brua over Gravbekken trygg å passere uansett hvor stor bukk du er.

Haakon Nordseth

Oppdal Venstre