Et hett tema om dagen er den planlagte byggingen av Høgmo kommunale barnehage. Vi i Høyre mener dette er en dårlig prioritering av våre skattebetaleres penger, ettersom det er bra med ledig kapasitet i barnehagene i kommunen, samtidig som det er kritisk mangel på omsorgsplasser for eldre.

Ifølge faktisk.no er det per i dag 26 eldre i Oppdal som venter på omsorgsplass. Det anslås at prisen for å bygge sykehjemsplasser koster i overkant av en million, og ved å prioritere 75 millioner til eldreomsorg i stedet for barnehagebygging, kunne man fått nesten 10 eldreomsorgsplasser i 10 år fremover.

I dag er det flere ledige barnehageplasser i Oppdal. Norlandia Brennan har bra kapasitet, og vil ha ca. 40 plasser ledig fra høsten. Det er ingen befolkningsprognoser som tilsier en uhåndterlig vekst blant småbarnsfamilier. Dersom det skulle vise seg at det etterhvert kommer til mange flere barn enn plasser, så kan både Norlandia barnehager Brennan eller Tågvollan barnehage søke om utvidelse, eller la Stølen private barnehage, som tidligere har søkt om å få bygge, men fått avslag, få bygge ny.

Ved å la private få bygge ut, slipper Oppdal kommune å bruke én krone til å bygge ny barnehage.

Mitt spørsmål er: Vil man virkelig bruke 73 millioner av skattebetalernes penger til å bygge en ny kommunal barnehage når det fortsatt er minst 40 ledige barnehageplasser i Oppdal, samtidig som det mangler 26 omsorgsplasser til eldre?

Oppdal Høyre er opptatt av at vi må prioritere hva innbyggerne i Oppdal trenger både nå og i fremtiden og det kan ikke gå på bekostning av politisk idealisme.

Solveig Rise Mjøen, Oppdal Høyre