Vi mottok søndag et langt brev fra Oppdal Bondelag med bønn om støtte til bøndenes krav i behandlingen av Stortingsmelding 11 - Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

Som kjent er skuffelsen stor over at flertallet ikke i større grad kan samles om å prioritere matsikkerhet, beredskap, selvforsyning og å få landbruket opp på et inntektsnivå som lønnsmottakere ellers.

Saken skal opp i Stortinget torsdag 18 april.

Vi i SV er svært overrasket over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger å gå til Høyre og Fremskrittspartiet for å unngå å gi landbruksnæringen dette i stedet for å legge fram et bedre tilbud sammen med budsjettpartner SV.

Bondelaget avslutter brevet med denne bønnen til SV:

Vi håper dere i Oppdal SV vil støtte oss i landbruket og bruke deres stemme og påvirkningskraft. Grasrota kan ha stor slagkraft dersom mange nok roper det samme høyt nok. Vi håper dere vil bringe videre:

  • Vi MÅ styrke inntektsmulighetene til den norske bonden, og det NÅ

  • Ett årsverk i landbruket må bestå av samme timetall som andre i samfunnet; 1700 timer per årsverk.

  • Inntektssammenligning bør foregå med utgangspunkt i observerte inntektstall uten normering.

  • Det må også gis avkastning på egenkapital som investeres i jorda.

Vi i Oppdal SV støtter selvsagt dette - vi lurer jo på om bondelaget har vært og kopiert fra partiprogrammet vårt. Vi har oversendt det til Stortingsgruppa ved landbrukspolitisk talsperson Torgeir Knag-Fylkesnes. Vi har alt fått tilbakemelding på at dette - ikke minst siste punkt – er veldig viktig. Så håper vi noen av Oppdals bønder husker oss ved Stortingsvalget om et og et halvt år.

Oppdal SV