For en vanlig turgåer er det ikke så lett å få øye på et gravfelt, men da Anne Lise Fløttum og Yngvild Wathne Sæther i sommer var ute og gikk ved pilegrimsleden på Driva nord for gården Nerlo, kom de plutselig over noen interessante strukturer på jordet.

- Det var helt tilfeldig at vi fant gravene på to brinker. De er vanskelig å oppdage, men vi så at strukturene lignet på de minste gravene ved Vang, forteller Fløttum til Opdalingen.

Fløttum, som selv er arkeolog og guide på gravfeltet på Vang, tok kontakt med professor i arkeologi Lars Stenvik ved NTNU Vitenskapsmuseet.

- Vi vet ikke så mye ennå. Konkrete opplysninger om alder og innhold får man først ved utgraving. Men dette er veldig spennende knyttet til bosetningshistorien i Oppdal, sier hun.

Fylkesarkeolog bekrefter funnet

Området ligger på eiendommen til familiene Håker og Uv i Drivdalen.

- Det virker veldig spennende dette. Jeg har aldri tenkt over at det kunne være gravfelt her, forteller Ivar Håker, som lørdag formiddag viste Opdalingen rundt på området hvor gravfeltet er oppdaget.

Fredag hadde Håker besøk av fylkesarkeolog Rut Helene Langebrekke Nilsen. Etter befaringen kan hun bekrefte at det har vært et gravfelt på Driva.

- Det at det ligger små steinrøyser på et fint sted, tyder på at det kan ha vært et gravfelt der, sier Langebrekke Nilsen til Opdalingen.

Graver fra eldre jernalder

Fylkesarkeologen tror dette kan være graver fra den eldre jernalder,  500 f.Kr. – 550 e.Kr.

- Disse ligner ikke på de store gravhaugene vi har på Vang, men de er mer lik de små steinrøysene, som også finnes der, forteller hun.

Langebrekke Nilsen synes det er kjempespennende at det finnes flere gravfelt i Oppdal.

- Gravfeltene i Oppdal er veldig spesielle fordi det ikke var så vanlig å ha egne gravhauger på hver enkelt gård. Her samlet de gravene sammen, sier hun.

Skal kartfeste området til våren

Etter dette funnet tror arkeologen at det finnes mange flere graver rundt om i Oppdal.

- Hva gjør dere nå videre med gravene på Driva?

- Neste skritt blir å kartfeste og registrere området ordentlig. Dette har jeg et håp om å gjøre til våren neste år. Da er det mindre planter og vekst, og derfor lettere å se gravene, forteller Langebrekke Nilsen.

Se bildeserie øverst i artikkelen!