Folk strømmer til lokal gym - som har én stor bekymring

foto