Skifter trønderklubb – og gjenforenes med sambygding