200 alpintalenter samles, denne kvartetten debuterer i utfor