Staker seg til millionlønn: – Jeg har levd under fattigdomsgrensen i 30 år

foto