Fansen ber for scooteresset: – Operasjonen var vellykket