Messi vant i Paris, Mari (15) og Shyar (13) hedret på lokal galla