Åpner opp for kamper på tvers av kommuner

Neste torsdag kan barn og ungdom igjen spille fotballkamper mot lag fra andre kommuner - hvis kommunene tillater det.

Sami Habtom Berhane i møtet med Tynset i den første kampen i fjorårssesongen da fotballserien først begynte å rulle i gang i august. Olav Arn Sæther og Børge Staverløkk følger med av oppdalsspillerne som i år deltar på G16 sitt samarbeidslag Oppdal/Rennebu.  Foto: Synnøve Stølen

Sport

Torsdag 27. mai går de nasjonale anbefalingene fra trinn 1 til trinn 2. Det betyr at det kan bli fotballkamper mellom lag fra ulike kommuner, hvis kommunene tillater det.

– Det er positivt at barn og unge nå i noen grad kan konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå, samt at breddeidrettsutøvere over 20 år nå kan bedrive mer organisert aktivitet både ute- og innendørs. Samtidig er det presserende at 130 000 voksne, som ikke har vært i normal trening på 15 måneder, kommer i gang snarest mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år med kontakt ligger først inne i trinn 3 fra Helsedirektoratets plan.

Arrangementer kan holdes på tvers av kommuner

Arrangementer kan nå holdes på tvers av kommuner, og ikke innad i kommunen. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Trøndelag fotballkrets har allerede laget regionvise oppsett for serier for barne- og ungdomsfotballen med få lag som møter hverandre før sommeren.

Oppdal er plassert i serier med lag fra Gauldalen, men også i Nord-Østerdal som nå har mange smittetilfeller.

Gerd Staverløkk fra Oppdal er nestleder i Trøndelag fotballkrets, og torsdag kveld ble alle klubbene i Trøndelag informert om planene for seriespill.

– Dersom kommunale myndigheter godkjenner at kampene kan spilles, ruller vi i gang kamper fra torsdag 27. mai, sier Staverløkk til OPP.

Alle kommuner har fått et skriv fra kretsen om gjennomføringen av en «miniserie», og torsdag var ledelsen i fotballkretsen i møte med alle kommunene.

Kretsen har utarbeidet strenge regler for avvikling av kampene, og det er lokale myndigheter som må avgjøre om kampene kan avvikles ut fra smittevernhensyn.

– Det er store smitteutbrudd i Nord-Østerdal, kan det da spilles kamper mot lag herfra?

– Nord-Østerdal kommer neppe i gang med det første, det samme gjelder Melhus der klubben selv har stoppet all trening er avsluttet. Også i Orkland kan det bli stopp. For vårt distrikt kan en del kamper gå som normalt, så fremt det godkjennes av kommunene, og klubbene kan da flytte fram kamper som kan gjennomføres i bytte mot de som må utsettes.

Blant de yngre lagene der det bare er to nabokommuner involvert, kan vi komme i gang med en gang, mener Staverløkk.
Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten fra neste torsdag av:

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
  • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.