Sentrumsplanen fra 1948 slo ikke helt til

I et forslag til reguleringsplan for sentrum så man for seg 3000 innbyggere på Auna.
Siste nytt

Det var arkitekt Bjarne Ellefsen fra Lillehammer som utarbeidet forslaget, fortalte Adresseavisen 29. april 1948.