De skjulte veggmaleriene

Veggmaleriene som kom for dagen i Oppdal kirke ble antatt å være fra 1600-tallet.

Et lite utsnitt av veggmaleriene i det tidligere våpenhuset i Oppdal kirke. Fotoeier: Riksantikvaren 

Siste nytt

Det var under restaureringen av kirken at man avdekket veggmaleriene, fortalte Vårt Land 22. april 1952.