Politikerne stopper Marion-bygg

– Denne saken kan ikke slippe gjennom, sa John Bjørndal Volden (Sp), og fikk politikerne med seg på å sette foten ned.

Selskapet lanserte i fjor planer i Bregnevegen 7 og 9 om to leilighetsbygg med til sammen 18 boenheter over tre etasjer, fordelt på to tomter selskapet har sikret seg. Det tilsier en gesimshøyde på 12,5 meter, som bryter med småhusbebyggelsen i Bregnevegen, der gjeldende reguleringsbestemmelser for området tillater maksimalt to etasjers bebyggelse med gesimshøyde 5,5 m.  Foto: Marion eiendom

– Slipper vi gjennom dette har vi gitt fra oss styringsretten i boligområdene rundt omkring i Oppdal, mener jeg.

John Bjørndal Volden (Sp)
Siste nytt

Marion Eiendoms planer om å bygge leilighetsbygg i tre etasjer i Bregnevegen fikk enstemmig avslag i Utvalg for bygg og arealplansaker (Byar), etter at John Bjørndal Volden (Sp) kom med forslag om å stanse prosessen.