Grillet avfallssjef om ny søppelordning

ReMidt har fått kraftig kritikk for ny avfallsordning som i vår innføres i Oppdal. I kommunestyremøtet måtte lederen stå skolerett for politikerne.
Siste nytt

Daglig leder i ReMidt, Trygve Berdal orienterte torsdag kommunestyret om den nye renovasjonsordningen, som innebærer mer kildesortering og nye tømmerutiner for husstandene i Oppdal. Den innføres i Oppdal etter påske, som den første av Remidt-kommunen. Abonnentene i Oppdal skal sortere søppel i fire ulike avfallsskap, samt plast. Rennebu får ny ordning neste år.