Barn kan leke sammen, men ordføreren minner om å repetere tiltak og hygiene

foto