Viderefører lokale vedtak angående reise og opphold

foto