Sju av ti nordmenn leste minst en papiravis hver dag for ti år siden. Nå er det bare tre av ti som har denne daglige vanen.

Bare i løpet av det siste året sank andelen daglige lesere av papiravis fra 39 prosent til 32 prosent, ifølge Norsk mediebarometer som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Samtidig var litt over halvparten innom minst en nettavis i løpet av en dag. Det bringer den totale andelen daglige avislesere opp til 68 prosent.

Synkende trend?

Den nedadgående utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere 84 prosent. Ti år senere var det fortsatt åtte av ti som leste minst en avis daglig – enten på papir eller nett.

Fra 2016 til 2017 pekte pilene nedover også for avisenes nettutgaver, som VG.no og Aftenposten.no.

– Leserandelen en gjennomsnittsdag var 52 prosent i fjor, mot 56 prosent året før for avisenes nettsider, sier statistikkrådgiver Odd Vaage i SSB.

Han er imidlertid åpen for at det reelle tallet kan være høyere, fordi en økende andel nettartikler deles via Facebook og muligens ikke oppleves som lesing av en nettavis når SSB spør folk om mediebruk. En annen grunn til nedgangen kan være at mer enn før legges bak betalingsmur.

Strømme-TV vokser

I fjor var det for første gang flere som så strømme-TV en vanlig dag enn de som leste papiravis.

37 prosent så filmer eller serier digitalt i løpet av et døgn i fjor, en økning fra 22 prosent året før. Tallene inkluderer gratis strømming som YouTube, betalt strømme-TV som Netflix og HBO og strømmet arkiv-TV.

Tradisjonell, lineær TV-titting har derimot en fallende kurve. Bare det siste året gikk andelen ned fra 67 til 62 prosent – mot rundt 80 prosent for noen får år siden.

Ser vi bort fra de ivrigste TV-seere, nemlig de over 67 år, ligger andelen som daglig ser på lineær-TV nå på rundt 50 prosent.

Ni av ti på nett

90 prosent av de spurte – som strekker seg fra 9 år til 79 år – var på internett i løpet av en gjennomsnittsdag i fjor. Som oftest er det epost og Facebook som brukes, mens nettbank, netthandel og offentlige nettsider brukes av om lag en av ti en gjennomsnittsdag.

Andelen daglige nettbrukere synker med økende alder, og eldre menn er litt ivrigere enn eldre kvinner. I den eldste aldersgruppen av de spurte (67-79 år) er bare halvparten av kvinnene daglig på internett.

Samtidig øker tiden vi bruker på internett – fra 140 minutter i 2016 til 158 minutter i 2017.

– Økningen gjelder både menn og kvinner og for alle aldersgruppene fra 9 til 66 år, sier Vaage.