Smitteutbrudd i nabokommune: – Vi følger situasjonen nøye