Vil dekke behovet i opplevelsesnæringen med et nytt fagskoletilbud