Vil investere for over 113 millioner kroner det neste året