Opdalingen omtalte saken allerede i mars 2013, der kommunen framsatte ønske om at Oppdal E-verk skulle etterlignes etter dommen om Drivakrafta.

Etter spørsmål fra kommunestyrerepresentant Sigmund Fostad i kommunestyret i september 2013 om hva kommunen gjør etter dommen i everksaken, der det slås fast at kommunen eier krafta som e-verket selger, svarte økonomisjef Leidulf Skarbø:

- Vi legger fram en del aktuelle talldata som kan dokumentere hva vi har gått glipp av i denne perioden, svarte Skarbø.

Krevde ny likning etter domsavgjørelse

Hvor store summer det var snakk om kunne ikke Skarbø si noe om den gang, men det ble antydet et tosifret millionbeløp.

Skarbø viste også til en bestemmelse i ligningsloven som viser at skattemyndighetene på egen hånd skal ta opp likning tiil ny behandling når det skjer endring som følge av en domsavgjørelse.

Da skattemyndigheten likevel  ikke tok opp saken på egen hånd sendte økonomisjef Skarbø i september 2013 et brev til skattekontoret, der det vises til domsavgjørelsen, med anmodnng om endring av likning.

I brevet dokumenterte økonomisjefen hvordan likning av Oppdal E-verk har vært basert på feil faktum gjennom mange år, og at tiårsfristen dermed skal legges til grunn.

Økonomisjefens beregning viste til at Oppdal E-verk har betalt rundt 28 millioner kroner for mye i skatt, mens Oppdal kommune har en økt skattepliktig nettoinntekt i årene 2011 og 2012 på rundt 5,6 millioner kroner.

Lang saksbehandlingstid

Opdalingen kontaktet seniorrådgiver Jan Inge Fjørtoft i Skatt Midt-Norge i juli 2014, med spørsmål om hvorfor saksbehandlingen tok så lang tid.

- Det har gått lang tid, det er ikke å legge skjul på, svarte Fjørtoft, som viste til at de hadde mange saker og at de måtte prioritere.

Spørsmål om den lange saksbehandlingen skyldtes at det var en spesielt vanskelig sak for Skatt Midt-Norge, ville ikke Fjørtoft ikke kommentere.

- Betyr den lange saksbehandlingstiden at denne saken ikke er prioritert, ville Opdalingen vite.

- Alle våre saker er prioritert, var svaret fra Fjørtoft, og la til at de aldri kommenterer enkeltsaker.

Han antydet likevel at kommunen ville få et svar i løpert av august.

Et svar som var negativt for Oppdal E-verk.

E-verket påklaget vedtaket

I første omgang ble kravet om ny likning avvist fra skatteeaten.

En avgjørelse som styret i Oppdal E-verk vedtok å påklage i et styremøte 15. september 2014.

- Vi vil bruke de ressursene som er nødvendig, bekreftet styreleder Olav Bjørndal i kommunestyret.

- Det er riktig at det er E-verket som må sende klagen til skatteklagenemnda da Oppdal E-verk er skatteobjektet, bekreftet Skarbø overfor kommunestyret.

Skarbø kunne fortelle at kommunen var i dialog med Oppdal E-verk, og at kommunen ville bli løpende orientert.

Negativt svar på klage

Nå er det klart at klagesaken er ferdigbehandlet i skatteklagenemnda, med negativt utfall for E-verket.

Da har det gått mer enn tre år siden saken startet.

I en kommentar til Opdalingen bekrefter Skarbø at klagemulighetene nå er ferdig, og at det er kommet et endelig avslag på kravet om å endre likning.

Siden det er everket som er part i saken, henviser han til Oppdal E-verk.

Styret i E-verket må vurdere vedtaket

- Jeg kan bekrefte at svaret vi har fått er negativt og endelig, sier E-verksjef Ståle Rian, som foreløpig ikke vil offentliggjøre brevet fra skatteklagenemnda.

- Den siste muligheten nå er å ta saken til rettssystemet, sier Rian.

- Men det er noe som må drøftes med kommunen og i styret i E-verket, avslutter Rian, som ikke ønsker å si noe mer før styret har drøftet saken.