Fjerde juledag på Quality Skifer Hotel, går Karrieredagen av stabelen, i regi av Talentverket. Denne dagen skal være for næringslivet, elever, studenter og nyutdannede i/fra regionen.

- Vi tar utgangspunkt i opplegget fra i fjor og vi legger opp programmet ganske likt som da. Det var første gang vi arrangerte det i fjor og vi har lært veldig mye av det arrangementet som vi tar med oss inn det vi arrangerer i år, forteller Mari Erdal og Iris Røstad til Opdalingen.

- En fin mulighet til å bli kjent med næringslivet

- Hva er egentlig en karrieredag?

- Det er en dag der nyutdannede og studenter kan møte næringslivet og motsatt. Her kan de knytte kontakter og bedriftene får mulighet til å presentere seg selv og fortelle hva de jobber med, hvilken kompetanse de har og hva de trenger i fremtiden, forteller Røstad.

Arrangementet i fjor ble en suksess, med rundt 30 påmeldte bedrifter og 30 deltakere.

- Vi ønsker å gjenta suksessen fra fjoråret, sier de.

Vil nå ut til ungdommen

De forteller det er stort sett via sosiale medier de bruker for å nå ut til de aktuelle deltakerne. De skal i tillegg besøke Oppdal videregående. I tillegg skal de henge opp plakater på skoler i Trondheim og Lillehammer, hvor det kan være oppdalinger og rennbygg som går på skole.

- Hovedkjernen vår er Oppdal og Rennebu, men alle er hjertelig velkommen til å ta turen. Det er mange som sier at de kunne tenkt seg å flytte tilbake til regionen igjen, men at de ikke er klar over arbeidsmarkedet og hvilke muligheter som finnes, sier de.

- I etterkant av fjorårets arrangement sendte vi ut en spørreundersøkelse, hvor vi mottok svært positive tilbakemeldinger fra både studentene og bedriftene, sier de.

- Målet er å doble antall deltakere

De forteller at det ikke kommer av seg selv at bedriftene vil være med på dette, men de tror det vil bli enklere i år enn i fjor.

- Vi jobber nå med å spikre bedriftene til Karrieredagen. Vi prøver også å nå ut til bedrifter som ikke var der i fjor, og informasjonsskrivet vi sendte ut gikk ut til 1100 aktører, sier Erdal.

Dette er første gangen Iris Røstad er med på å arrangere en slik Karrieredag. I fjor var hun en av deltakerne som møtte opp på opplegget.

- Det er kjempeartig å få være med å arrangere en slik dag som dette. Jeg var deltaker i fjor og var veldig fornøyd med opplegget og jeg så behovet for å ha en slik dag. Jeg fikk virkelig opp øynene for hva som er mulig i regionen og jeg viste ikke at det fantes så mange muligheter i Oppdal og Rennebu, sier hun.

- Hvilke forventninger har dere til årets Karrieredag?

- Målet er å doble antall deltakere enn hva det var i fjor. Vi håper også at vi kan få med oss enda flere fra videregående. I tillegg håper vi på minimum 20 bedrifter, sier de.