Fylkesrådmannen går inn for at Nerskogsveien skal ha grusdekke

foto