Ressursgruppa for kreftberørte i Rennebu går sammen med Rennebu kommune og frivilligsentralen og arrangerer temakveld i kultursalen kommende tirsdag.

«Et reddet liv skal også leves» er temaet for kvelden, der overlege Frode Skanke ved Unicare Røros Rehabilitering vil holde kveldens foredrag.

– Målet med kvelden er å bidra til å ufarliggjøre ting, selv om temaet i seg selv er alvorlig nok, forteller fysioterapeut Solfrid Skjerve.

Fysioterapeutene Andrine Wollesund og Solfrid Skjerve konstaterer at treningstilbudet «I form til jul» er så populært at de snart må starte med ei ny gruppe treningsvillige kreftpasienter. Foto: Jan Inge Flå

Skanke beskrives som en helt unik og fantastisk foredragsholder vel verdt å lytte til, og i tillegg til overlegens innlegg, vil det bli orientering om kreftarbeidet i Rennebu gjennom kreftkoordinator, fysioterapeut og representant fra brukerne.

I pausen blir det både kaffe, åresalg og kulturelt innslag av Rennebu Mannskor, og arrangøren har opplevd stort engasjement fra næringsliv og enkeltpersoner i forbindelse med gjennomføringen av denne kvelden.

– Det har ikke vært mye nei å få når vi har bedt om premier til åresalget. I tillegg får vi mye støtte fra Kraftlaget som er en stor bidragsyter for å kunne gjennomføre denne kvelden. Rausheten vi møter har sikkert en sammenheng med at kreft er noe alle har et forhold til, direkte eller indirekte, sier Trond Narve Stavne fra ressursgruppa for kreftberørte i Rennebu.

Rune Bakk, Egil Solberg og Trond Narve Stavne er tre kreftpasienter som gjennom pilotprosjektet «I form til jul» startet fellestreninger på Mjuken Gym. Nå utvides det populære tilbudet med oppstart av ei ny gruppe. Foto: Jan Inge Flå

Det presiseres da også først at kvelden er for alle.

– Vi er avhengige av hverandre, så om noen er i tvil er absolutt alle velkommen, sier han.

«Et reddet liv skal også leves» henspiller på at uansett, så er mennesket ikke bare en sykdom, men noe langt mer i livet.

– Da behøves det også å ha folk rundt seg. Det er lett å isolere seg bak sin egen vegg når man er syk, og da hjelper det å være åpen. Selv om vi innser at det ikke alltid er så lett, sier Stavne.

Rennebu mangler en kreftsykepleier, men har to ansatte som kreftkontakter. Ane Rogogjerd og Merete Haug forteller at det hver tirsdag er satt av til arbeidet med kreftomsorg.

– Da er det bare å avtale tid for en prat, både gjennom telefonen, med et besøk på kontoret eller ved et hjemmebesøk. Dette gjelder også pårørende til kreftpasienter der vi vil være et bindeledd mellom lege, sykehus, fysio og så videre. Det handler om tilrettelegging og oppfølging, sier de.

Vi møtes på Mjuken Gym, noe som ikke er tilfeldig i det hele tatt. Skjerve forteller nemlig at treningsgruppa «I form til jul» er blitt en så stor suksess at pilotprosjektet vil bli videreført.

– Interessen er så stor at vi starter med ei ny gruppe snart. Problemet er jo at de som danner den første gruppa ikke vil gi seg, smiler hun og titter bort på treningsfantomene rundt pausebordet på treningssenteret.

– Vi støtter hverandre for å kunne komme oss tilbake på bena, så denne gruppa er veldig viktig, bekrefter Egil Solberg, og det nikkes enig fra dem alle sammen.