Skulle bli rimelige tomter: Nytt boligfelt må støyskjermes