I 2023 omkom 118 personer på norske veger, en økning fra 116 året før.

I Trøndelag økte antallet trafikkdrepte fra 11 i 2022 til 12 i 2023, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Vi har lagt bak oss et vanskelig år for trafikksikkerheten, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, som er bekymret over at dødstallene ikke har gått ned de siste årene.

– Vi har alle et felles ansvar. Uoppmerksomhet bak rattet medvirker til en tredjedel av de mest alvorlige ulykkene. Ikke bruk mobilen, la passasjeren ordne musikken og dropp alt som ikke har med kjøringen å gjøre. Da bidrar vi alle til å unngå ulykker og vil spare mange liv, er vegdirektørens oppfordring.

Flere dødsfall, men stadig færre ulykker

Dødsfallene i trafikken i Norge har de siste årene steget fra «rekordåret» 80 i 2021 til 118 i fjor.

Trøndelag hadde bare seks omkomne i trafikken i 2020, og tallene har steget hvert år siden.

Men den langsiktige utviklingen for ulykkestallene i trafikken er mer positiv: De siste 15 årene har antall trafikkulykker i Trøndelag blitt mer enn halvert: fra 735 i 2008 til 293 i fjor.

Antallet drepte eller skadde har sunket fra 1058 til 353, og tallet på drepte og hardt skadde har gått ned fra 113 til 48 i løpet av samme tidsrom.

Høyere fartsgrense = alvorligere utfall

– Tallene for Trøndelag blir for små til at vi kan si noe om tendens og utvikling, men på landsbasis har det vært en kraftig økning i antall omkomne i aldersgruppen 25-44 år, og en tilsvarende nedgang blant de eldre (65+) i forhold til året før, sier seksjonssjef Helge Stabursvik ved Transportforvaltning Midt 1 i Statens vegvesen.

Motorsyklister og mopedførere er fortsatt overrepresentert i den nasjonale statistikken, med til sammen 20 prosent av alle trafikkdrepte.

– I Trøndelag skjedde en stor del av dødsulykkene i 2023 på strekninger med høy fartsgrense. Av 11 dødsulykker (én med to drepte) var det ni som inntraff på steder med fartsgrense 70 kilometer i timen eller høyere, forteller Stabursvik.

ATV og mopedbiler

Han sier videre at Trøndelag hadde noen flere ulykker med unge trafikanter under 20 år i 2023 enn de foregående årene.

– Vi vil også følge med på utviklingen innen ATV-ulykker og ulykker med mopedbiler. Dette er relativt nye kjøretøytyper som har økt i antall og dessverre også i ulykkesstatistikken, avslutter Stabursvik.