Vi har flere kvinnelige ledere enn fylkes- og landssnittet