I år kom en ny forskrift om brannforebygging, som sier at hytter og fritidsboliger skal være underlagt pliktig feiing og tilsyn fra brannvesenet. Flere kommuner jobber nå med hvordan man skal løse oppgaven, som tidligere var hytteeiernes ansvar.

–Først og fremst er jeg glad for den nye forskriften. Nå kan vi se hvor skoen trykker. Dette er innført for å redde liv, sier leder Morten Gulliksen ved feieravdelingen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT), til Opdalingen.

I disse dager mottar 9.500 hytteeiere i området til Gulliksen, blant annet Oppdal og Rennebu, et brev om den nye forskriften. Det er viktig at eierne nå fyller ut tilbakemeldingsskjemaet, slik at feierne blir i stand til å planlegge tjenesten på best mulig måte.

–Det er en ganske betydelig masse vi skal gjennom. Det blir absolutt mer arbeid på oss. Vi må ha mer bemanning knyttet til den utøvende biten, forteller han.

Folk må være på hyttene

Feiervesenet står ovenfor flere utfordringer nå som kommunene må sørge for at fritidsboligene blir feiet.

–Den største utfordringen er at folk er på hyttene sine utenfor vår arbeidstid. En mulighet vi diskuterer er å kjøre ut hele mannskapet i feriene når folk bruker hyttene, forklarer Gulliksen.

I tillegg kan det bli vanskelig for feierne å ta seg ut til alle hyttene. Oversikten som Oppdal kommune og Rennebu kommune har sendt til feieravdelingen viser at de fleste av fritidsboligene ligger i et hyttefelt eller har vei i nærheten.

–Samtidig vet vi at det ligger hytter og setre langt inne på fjellet uten bilvei. Det er kanskje disse som trenger mest tilsyn. Her er det vanskelig for brannvesenet å rykke ut hvis det skulle brenne, forteller Gulliksen.

–Hvordan har dere tenkt å løse det?

–I disse tilfellene må man kanskje søke om dispensasjon til å bruke snøscooter på vinteren. Hvordan vi skal løse dette er en liten nøtt for oss, sier han.

Gulliksen peker også på en tredje utfordring med forskriften.

–Det er ikke alle hyttene som er tilrettelagt for å utføre feiing. På hytta mi i Oppdal er det ikke takstige. Nabohyttene rundt meg har heller ikke det. Nødvendig utstyr bør være på plass, forteller han.

Risikovurdering og ruteplanlegging

Nå skal feiervesenet bruke tiden fremover på å finne ut hvordan de skal løse oppgavene. Planlegging er et stikkord påpeker Gulliksen.

–Allerede i januar vil vi starte med feiing og tilsyn i fritidsboligene. Vi må også ta en risikovurdering på hyttene for å finne ut hvor ofte de trenger tilsyn. Når vi har besøkt alle fritidsboligene vil vi ut fra risikovurderingen ha et bedre grunnlag for å beskrive ressursbehovet til denne tjenesten, forteller Gulliksen.