Hentet av luftambulanse etter å ha fått problemer i Buvatnet