Mobildekningen ved Turistforeningens turisthytte Snøheim på Dovrefjell har i lengre vært dårlig, men etter 16. august i år har situasjonen blitt enda verre.

Det forteller bestyrer Kjell Hjellødegård på en dårlig telefonlinje på Snøheim, etter flere mislykkede forsøk med å nå fram.

Uholdbar situasjon

– Fram til 16. august fungerte det ganske bra, og vi hadde 4G, men etter det har det vært helt håpløst, forteller han.

–Dette er en uholdbar situasjon på en turisthytte langt inne på fjellet, ikke minst med tanke på sikkerheten, sier Hjellødegård.

Han forteller at han har sendt flere eposter til Telenor, uten at noe skjer.

–Når jeg tar kontakt med Telenor blir jeg forklart at de arbeider med «oppgradering», og jeg får ingen forståelse for vår situasjon.

Stanset av fredning

– Vi har i lengre tid jobbet med å utbedre dekningen på Snøheim Turisthytte ved å bygge en såkalt repeater på turisthytta, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Opdalingen.

Han forteller at utfordringen er at bygningen på Snøheim har en fredet del med restriksjoner som gjør det krevende å etablere antenneanlegget.

–Allerede i 2013 ble første løsning planlagt, forteller Amundsen.

–Denne lot seg dessverre ikke gjennomføre da dette medførte diverse hulltaking i fredet del, og siden den gang har løsning blitt re-planlagt en rekke ganger for å tilfredsstille krav i fredet del.

Han forteller at dette har vært en svært krevende prosess.

–Vi er helt avhengig av at kabler legges fram til to ulike antennepunkt i bygget, sier Amundsen.

–I sommer fikk vi endelig en godkjenning fra Den Norske Turistforeningen (DNT) med forbehold om at Oppland kommune, som håndterer verning av bygget, godtar hulltaking.

Amundsen forteller at saken har vært innom kulturvernkonsulent i Oppland fylkeskommune.

–De sier at tiltaket er ok, men at det må avklares med Riksantikvaren, forteller han.

Ifølge Amundsen har ikke Riksantikvaren noen merknader, og overlater beslutningen til Oppland fylkeskommune.

Samtidig har fylkeskommunen informert om at det er DNT som må sende søknad om tiltaket, noe som Telenor ifølge Amundsen kan bistå med.

Telenor har funnet feil

Etter å ha sjekket ut mer, kan Amundsen fortelle at en ombygging på Geitberget basestasjon 16. august mest sannsynlig er årsaken til at de nå har mistet den lille dekningen de hadde tidligere.

–Jeg tror ikke de kan ha hatt 4G, men muligens 2G eller 3G, sier Amundsen.

–Vi må derfor se på en ekstra antennedekning fra Geitberget eller en annen basestasjon, slik at vi får tilbake dekningen som var før 16. august.

–Uansett må det også på plass en repeater for å få tilfredsstillende dekning innvendig i hytta, legger han til.

Han forteller at Telenor vil ta en befaring i løpet av få dager.

–Vi vil gjøre det vi kan for å bedre dekningen ved Snøheim så snart som mulig, avslutter Amundsen.