Nye skjerpende tiltak: Tilreisende får ikke overnatte i Oppdal

foto