Vil fjerne pilegrimene fra fjellet – må gå langs E6