Skled flere hundre meter ned heistraseen: – Hun hadde flaks

foto
Det var her ved mast 8, i det bratteste partiet av henget i Vangslia at jenta skled i vei. Foto: Svein Bjerke