Naboer møttes på Teams: Nå vil de samarbeide tettere