Sengemangel: Har betalt 1,1 million i dagbøter til St. Olav