Skal fikse heltidsstillinger i helse-Oppdal

Enhetsleder Lill Wangberg ved hjemmetjenesten og BOAS, og enhetsleder Turi Teksum ved Oppdal helsesenter. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen