Ingen dødsulykker siden 2015 - nå skal trafikksikkerheten oppgraderes