Legger ned tursti på Dovrefjell, rører ikke turisthyttene