SMS til 5300 oppdalinger vekker reaksjoner: – Det er beklagelig