Mistet 130 vrak: Bilopphuggeri kjører på igjen etter konkurs