Ønsker hjelp i flyktningedugnad: – Avhengig av at hele lokalsamfunnet stiller opp

foto