Korps i fokus da nasjonaldagen ble feiret i sentrum

foto