Har fått smaken på forskerlivet etter å ha forsket på sitt eget tema