Rennebu kommune med rekordoverskudd - 150 000 ekstra til ungdommen

foto