Varig innsnevring av Granabrua skaper sterke reaksjoner