Folkemengden i Norge er beregnet til 5.297.000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38.500, eller 0,7 prosent i 2017.

Oppdal og Rennebu skal etter beregningene gå ut i null. Selv om det for Oppdal på lang sikt er en stigende tendens, og det motsatte for Rennebu, så er det Rennebu som får én mer innbygger i 2017, mens Oppdal blir én mindre.

Nettoinnvandringen er fortsatt høyere enn fødselsoverskuddet slik det har vært i noen år nå. Innvandringen sto for snaut 60 prosent av folketilveksten her i landet i fjor.

Fødselsoverskuddet kan ventes å bli rundt 16.200 i 2017, mens netto innvandring blir 22.300, får NTB opplyst fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Akershus vil få den høyeste folkeveksten med 1,6 prosent, mens Sogn og Fjordane er det eneste fylket med negativ folkevekst i år. Her faller folketallet med 0,2 prosent. For landet som hele har ikke folkeveksten vært så lav siden 2005, viser tallene fra SSB.

De sentrale kommunene Nannestad, Ullensaker, Ås og Lørenskog, alle i Akershus, vil få den sterkeste folkeveksten i 2017.