1,75 mill. til sommerjobb: Tilbyr 250 ukelønner til ungdom