Viser frem unike funn fra 1200-tallet på pilegrimsdagene

foto