På seks år er tømmerprisen nesten doblet. Det bidro til rekordhogst i 2023